top of page

Adatvédelmi
nyilatkozat

A jelen weblap üzemeltetője Hartai Klaudia

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                 Harmelos Kereskedelmi Kft.
Weblap:                                  www.claudiahartai.com
Kapcsolattartás:                     Hartai Klaudia

Adatvédelmi kérelmek: bármilyen adatvédelmi kérdést az alábbi címen fogadunk: claudiahartai@gmail.com

Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez  kapcsolódóan adunk felvilágosítást (lásd lentebb vagy kérelemre)

Külföldi adattovábbítás: Az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adunk felvilágosítást (lásd lentebb vagy kérelemre)

Hartai Klaudia és a Harmelos Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A jelen szabályzat egyaránt vonatkozik az ügyfeleinkre, az ügyfeleink számára dolgozó munkavállalókra, a weblap látogatóira, fogyasztókra forgalmazókra, szállítóinkra (és lehetséges szállítókra) illetőleg mindezek munkavállalóira.

A jelen Szabályzat az alábbikat tartalmazza:

·       az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;
·       az adatkezelési célok felsorolását;
·       azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelések történik;
·       mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
·       hogyan történik a tárolásuk.

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait.

1. ADATGYŰJTÉS

Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés jogalapját.

Előfordulhat olyan eset is, hogy más, Önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is kaphatunk, például: az Ön munkáltatójától, toborzási szolgáltatóktól, kiskereskedőktől, ahol Ön vásárolt, médiaügynökségektől, piackutató cégektől, szállítóinktól, leányvállalatainktól, nyilvános weblapokról, ügynökségektől.

ÖNRE VONATKOZÓ ADAT:

(i)              az Ön neve;

(ii)             az Ön munkaköre;

(iii)            cégnév;

(iv)            e-mail cím;

(v)             az Ön telefonszáma;

(vi)            ügyfélkapu információ;

(vii)           az ön cégének címe;

(viii)          az Ön neme;

(ix)            születési ideje;

(x)             mindazok az adatok, amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre;

(xi)            amennyiben belép a székhelyünkre / telephelyünkre, kamerafelvétel Önre vonatkozóan.

(b)            Adat weblapjaink látogatóiról és applikációink szoftvereink felhasználóiról (amennyiben releváns):

(i)              amennyiben weblapunk látogatója, az Ön IP címe;

(ii)             az Ön felhasználói neve;

(iii)            életkora;

(iv)            fizetési adatok;

(v)             megrendelések és korábbi megrendelések; és

(c)             Adatok az általunk nyújtott szolgáltatásokról:

(i)              adatok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön részére átadjuk a terméket, illetőleg amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek (beleértve az alábbiakat, adat ügyfélkapu nyitásához, megrendelési adatok, korábbi megrendelések, számlainformációk, szállítási cím, szállítási igények és korlátozások, vásárlási hivatkozások, számlainformációk);

(ii)             amennyiben személyre szabott termékekről van szó, mindazon adatok, amelyeket ön ebből a célból megad a részünkre;

(iii)            ügyfélszolgálati adatok; és

(iv)            ügyfélkapcsolat menedzseléshez (CRM) szükséges adat marketing adat.

(d)            Adatok, amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyeket mi veszünk igénybe Öntől

(i)              az Ön weblapja;

(ii)             az ön fényképe kapcsolattartási adatai

(iii)            önéletrajz, pályázat és pályázati adat; és feljegyzés;

(iv)            szállítói átvilágítás adatai;

(v)             munkahelyi kapcsolattartási adatok (telefonszám, postai cím, levélcím, e-mail cím);

(vi)            azonosításhoz szükséges adat és cím;

(vii)           fizetési adatok, költségelszámolások, bankszámlaadatok.

Különleges adatot nem kezelünk.

2. ADAKEZELÉSI CÉLJAINK

TÁRSASÁGUNK, MINT ADATKEZELŐ AZ ALÁBBI CÉLOKBÓL KEZEL SZEMÉLYES ADATOKAT:

(a) üzletmenetfolytonosság;

(b) folyamatos szolgáltatásnyújtás;

(c) marketingtevékenység.

3.JOGALAPOK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELHASZNÁLÁSHOZ

3.1 AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK JELEN SZABÁLYZAT SZERINTI HASZNÁLATÁT AZ ALÁBBIAK ALAPOZZÁK MEG, MINT JOGALAPOK:

(a)            az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy az Önnel kötött szerződésből származó kötelezettségeket teljesíteni tudjuk (például, hogy teljesíteni tudjunk egy megrendelést, amelyet Ön küld, vagy hogy megfeleljünk a weblapunk vagy a szoftverünk általános szerződési feltételeinek, amelyeket Ön akkor fogad el, amikor ezek használatát megkezdi, vagy amikor a szoftver applikációnkat letölti és/vagy hogy megfeleljünk a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéses kötelezettségeinknek, amelyet Önnel vagy munkáltatójával kötöttünk); vagy

(b)            az Ön személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (például adóhatósági bejelentés teljesítése); vagy

(c)             amennyiben sem az (a) sem a (b) jogalap nem alkalmazható a személyes adatainak kezeléséhez a jogos érdekünk, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges, (ilyen lehet például weblapunk, vagy mobilalkalmazásunk biztonságának szükségessége). Jogi érdekeink védelme az alábbi okokból szükséges:

(i)              üzletmenet működtetés és fejlesztés;

(ii)             a weblap és a mobil alkalmazás működtetése;

(iii)            marketing, piackutatás és üzletfejlesztés;

(iv)            ügyfeleink számára termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása, fizetni és fizetést fogadni, ügyfélszolgálat üzemeltetése és ehhez kapcsolódó tájékoztatás nyújtása;

(v)             a szállítók részére megrendelés feladása és ennek figyelemmel kísérése; és

3.2 A jövőben, a személyes adatának más módon történő használatának feltétele az Ön hozzájárulásától függ (amelyet megadást követően bármikor visszavonhat a lent leírt módon. Amennyiben erről van szó, a jelen Szabályzat részletezi, hogy mely esetben van szükség hozzájárulásra, és milyen módon adható az meg.

4. Cookie-k (sütik)

4.1 Mobilapplikációink és egyes oldalak a weblapjainkon sütiket használnak. A sütik, kis adatfájlok, amelyeket a böngészője telepít akkor amikor meglátogatja a weblapunkat, vagy használja a mobil applikációinkat. A cookiekat azért használjuk, hogy testre szabbhassuk a jövőben az Ön számára weblapjainkat és alkalmazásainkat, olyan módon, hogy megértjük az Ö preferenciáit vagy megjegyezzük a böngészési szokásait.

4.2 Amennyiben a weblapjainkon sütiket használunk, Ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan módon teheti meg, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a sütibeállításokat tudja letiltani.  Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben az összes sütit letiltja a böngészőjében, előfordulhat, hogy nem lesz képes weblapjaink egyes részeit látogatni, vagy egyes funkciókat nem tud majd használni.

5.SZEMÉLYES ADAT TOVÁBBÍTÁSA

5.1 AZ ÖN ADATAIT HARMADIK SZEMÉLYEK ALÁBBI KATEGÓRIÁIVAL OSZTHATJUK MEG:

(a) szolgáltatóink és alvállalkozóink, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: fizetési szolgáltatók, technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, biztosítók, logisztikai szolgáltatást nyújtók, felhőszolgáltatást nyújtók;

(b) amennyiben Ön fogyasztó, a kiskereskedők;

(c) társaságok, amelyek marketing és promóciós tevékenységeinket segítik és

(d) analitikai és keresőmotor szolgáltatók, amelyek abban segítik munkánkat, hogy weblapjainkat és applikációinkat optimalizáljuk illetőleg fejlesszük.

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, akinek számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célja használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.

A személyes adatának tárolására az adatkezelés céljának megvalósulását követően nem kerül sor. Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.

6. AZ ÖN JOGAI

6.1 A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak.

6.2 Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Érintett jogok:

(a)            hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;

(b)            amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

(c)             az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;

(d)            az adat kezelésének korlátozása;

(e)            az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

(f)              személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

(g)            bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy

(h)            tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

6.3 Minden fenti vonatkozásban érkező kérést ésszerű időn belül válaszolunk meg (minden esetben azonban az adott jogszabályi határidőn, azaz 30 napon belül).

7. INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

7.1 Hartai Klaudia elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvész, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

7.2 A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történ hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.

7.3 Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

7.4 Azokban az esetekben, amikor mi adtunk Ön számára egy jelszót (vagy Ön választott egyet) Ön a felelős azért, hogy e jelszó bizalmasságát megőrizze. Arra kérjük, hogy ezt a jelszót senkivel ne ossza meg.

7.5 Weblapjaink, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait, illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

8. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

bottom of page